A Life Hospital

Kurumsal

Kalite Politikamız


Özel A Life Hastanesi, insan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş,bilimsel esaslar çerçevesinde

yerine getirmeyi en önemli ilke olarak kabul eder.

Birim Çalışmaları

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
 • Öz değerlendirmeleri yönetir
 • Saha gözlemi yapar.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları,
 • anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,
 • hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır

Güvenlik & Memnuniyet Politikası

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedef alır.

Hizmet Politikası

Özel A Life Hastanesi nitelikli sağlık insan gücü, akademik kadro desteği, çağdaş tetkik ve

tedavi hizmeti sunacak altyapı için yatırım yapmayı taahhüt eder.