Yabancı Dil:

 • İngilizce

Eğitimi:

 • GATA Tıp Fakültesi 1999/2005 ANKARA

Uzmanlık Eğitimi:

 • GATA Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD. 2008/2012

Çalıştığı Kurumlar:

 • 1. Hudut Komutanlığı Revir Tabipliği Cizre/Şırnak2006/2008
 • Isparta Asker Hastanesi, Anestezi ve ReanimasyonKlniği, 2012/2014
 • GATA Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD, 2014/2016
 • Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, 2016

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Tez Çalışmaları

“Pulsed RadyofrekansUygulamasininPro-İnflamatuarSitoki̇nolanTnf-Alfa Üzeri̇neEtki̇si̇ni̇nDeğerlendi̇rilmesi̇”, Tıpta Uzmanlık Tezi, GATA Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD, Ankara, 2012

Araştırmalar ve Yayınlar:

YURTİÇİ YAYINLAR

1-Purtuloğlu T, Deniz S, Atım A, Tekindur Ş, Gürkök S, Kurt E. A newtarget of percutaneussympathicradiofrequencythermocoagulationfortreatment of palmarhyperhidrosis: T4. Agri. 2013;25(1):36-40. doi: 10.5505/agri.2013.09226

2-Tekindur Ş, Deniz S, Yetim M, Purtuloglu T, Atım A, Yanarateş Ö, Kurt E. Assesment of pulsedradiofrequency’seffect on level of tnf-α as a proinflammatorycytokin. GulhaneMedicalJournal. ManuscriptNumber: GULHANE-2015-01-06. Accepteddate: 07.02.2015

3-Solmaz İ, Talay M, Tekindur Ş, Kurt E. Abdominal ağrının sık görülen bir nedeni: Abdominalkutanöz sinir tuzak sendromu. AĞRI 2012;24(3):139-141 doi: 10.5505/agri.2012.60783

4-Purtuloğlu T, Tekindur Ş, Şenkal S, Deniz S, Güleç M, Düz B, Kurt E. Yıpranmış sinir kökü sendromuna bağlı kronik nöropatik ağrısı ve lateks alerjisi olan hastaya spinalkordstimülatörüimplantasyonu. Anestezi Dergisi; 2011; 19,suppl.1; 8.

 YURTDIŞI YAYINLAR

1-Deniz S, Atim A, Purtuloglu T, Yetim M, Tekindur Ş, Kurt E. DoesTransforaminalEpiduralSteroidInjectionCauseWeightGain? Journal of MusculoskeletalPain, 2014, 22(2):129-132. doi: 10.3109/10582452.2014.883013

2-Deniz S, Purtuloglu T, Tekindur Ş, Cansiz K, Yetim M, Kilickaya O, Senkal S, Bilgic S, Atim A, Kurt E.Ultrasound-GuidedPulsedRadiofrequencyTreatment in Morton’sNeuroma. JAPMA. 2014-05-27. Accepted.doi: 10.7547/13-128.1

3-Yetim M, Tekindur Ş, Eyi E. ParavertebralBlockInRibFractures. AmericanJournal of EmergencyMedicine (2015), doi: 10.1016/j.ajem.2015.01.033. Accepted date:19.01.2015

4-Tekindur Ş, Yetim M. TheGuidanceForPlacingDoubleLumenEndotrachealTube. ActaAnaesthesiologicaTaiwanica (2015), doi: 10.1016/j.aat.2015.02.002. Accepted date:09.02.2015

 5-Tekindur Ş, Yetim M , Kilickaya O. Ultrasound-Guided Facet Block. BrazilianJournal of Anesthesiology. Ms. Ref. No.:  BJAN-D-14-00371Accepted date: 30.11.2014

6Tekindur Ş, Yetim M. PostoperativeAnalgesiaAfter Total KneeArthroplasty. BrazilianJournal of Anesthesiology. Ms. Ref. No.: BJAN-D-15-00028. Accepted date:12.02.2015

 7Tekindur Ş, Yetim M. Timing of PercutaneousTracheotomies in IntensiveCareUnit. BrazilianJournal of Anesthesiology. Ms. Ref. No.:  BJAN-D-15-00019. Accepteddate: 25.02.2015

8-Yetim M, Tekindur Ş,Kilickaya O. Preventing atelectasia at robotic surgery. BrazilianJournal of Anesthesiology. Ms. Ref. No.:BJAN-D-15-00141. Accepted date: 09.04.2015

9– Yetim M, Tekindur Ş,Kilickaya O. Postoperative pain in total hip arthroplasty.ActaOrthopTraumatolTurc.Ms. Ref. No.: AOTT-D-15-00151. Accepted date: 25.04.2015

10-Yetim M, Tekindur Ş, Eyi E. Low doseketamine infusion for managing acute pain.AmericanJournal of EmergencyMedicine (2015), doi: 10.1016/j.ajem.2015.04.079. Accepted date: 25.04.2015

BİLDİRİLER

YURTİÇİ BİLDİRİLER

Yurtiçi Poster Bildiriler

1-Yetim M, Tekindur Ş, Arslantürk M, Kılıçkaya O, Şenkal S, Coşar A. Terlipressintedavisinin nadir birkomplikasyonu: Hiponatremi. Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

2-Tekindur Ş, Yeşil F.G, Yetim M, Şenkal S, Kılıçkaya O, Güler A. The importance of cerebrospinal fluid drainage to prevent neurological deficits during thoracoabdominal stent implementation. Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

3-Yetim M, Tekindur Ş, Kılıçkaya O, Şenkal S, Atım A, Coşar A.
Pasifbacakkaldırma spinal anestezisonrasıgörülenhipotansiyonsıklığınıazaltır.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

4-Yetim M,  Arslantürk M, Tekindur Ş,  Kılıçkaya O,  Şenkal S, Coşar A. Vaskülerkateterizasyondaultrasonografikılavuzluğununönemi.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

5-Arslantürk M, Yetim M, Tekindur Ş,  Kılıçkaya O,  Şenkal S, Coşar A. Sağ internal jugulervenkateterizasyonusonrasıgörülen nadir birkatetermalpozisyonu.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

6-Yetim M, Tekindur Ş, Kılıçkaya O, Şenkal S, Yanarateş Ö, Coşar A. Spinal anesteziöncesi vena kava inferior çapölçümüilehipotansiyongelişimiöngörülebilir.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

7-Yetim M, Tekindur Ş, Şenkal S, Sızlan A, Kılıçkaya O, Coşar A. Spinal anestezisonrası vena kava inferior çapdeğişiklikleri.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

8-Arslantürk M, Yetim M, Tekindur Ş, Kılıçkaya O, Şenkal S, Coşar A. Santralvenkateterizasyonundaultrasonografikullanımınınönemi: Olgusunumu. Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

9-Tekindur S, Yetim M, Kılıçkaya O, Atım A,  Orhan M.E. 
Percutaneus T4 sympathic radiofrequency thermocoagulation for treatment of Raynaud’s phenomenon. Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

10-Tekindur Ş, Yeşil F.G, Yetim M, Şenkal S, Kılıçkaya O, Güler A.
Santralvenkateterizasyonusonrası hematoma bağlıgelişentrakealbasıveinatçıbradikardi.Turk GogusKalpDamarSuppl 1, 2014:139-487

YURTDIŞI BİLDİRİLER

Yurtdışı Sözlü Bildiriler

1-  T Ertürk , H Tüfekçi, S Tekindur, S Özkan. Use of Macintosh, Glidescope and AirtraqLaryngo- scope Respectively Due to Difficult Intubation of Patient Operated for Right Lung Air Cyst.EurSurg Res 2016;57(suppl 1):1–141

2- S Tekindur , B Girgin , T Erturk, M Yetim , O Kılıckaya.  Management of a patient developing necrotizing fasciitis after dental intervention in intensive care unite. EurSurg Res 2016;57(suppl 1):1–141

 Yurtdışı Poster Bildiriler

1-Atim A, Deniz S, Tekindur S, Gurkok S, Purtuloglu T, Kurt E. A New target of percutaneussympathicradiofrequencythermocoagulationfortreatment of palmarhyperhidrosis: T4.EuropeanJournal of Pain 2011;5 (suppl 1):15-295

2-Tekindur Ş, Purtuloglu T,  Deniz S, Güleç M, Düz B, Kurt E. Spinal cord stimulator implantation inpatient with latex allergy and chronic neuropathic pain associated with battered nerve root syndrome. 6. World Congress, 4-6 Feb 2012, Miami, USA, PainPract. 2012; 12(suppl 1):1-199.

3-Atim A, Deniz S, Tekindur S, Gurkok S, Purtuloglu T, Kurt E. A New target of percutaneussympathicRFthermocoagulationfortreatment of palmar hyperhidrosis:T4. 6. World Congress, 4-6 Feb 2012, Miami, USA, PainPract. 2012; 12(suppl 1):1-199

4-Deniz S, Atim A, Sizlan A, Tekindur Ş, Kurt E.PermanentHornerSyndromeDevelopedAfterStellarGanglionBlockage -A Case Report. 15th World Congress of PainClinicıans, 27-30 June 2012, Granada, Spain.

5-Tekindur S, Deniz S, Purtuloglu T, Atim A, Yanarates O, Kurt E. Assesment of PulsedRadiofrequency’seffect on level of TNF-alpha as a proinflammatorycytokin. 3rd World congress of regionalanaesthesia&paintherapy, 3-7 Feb 2013, Sydney, Australia

6-Güçlü Z., Tekindur Ş., Şimşek F., Şenkal S., Eşkin M.B. Anesthetic Management of a Patient with Situs In- versus Totalis. EurSurg Res 2016;57(suppl 1):1–141

7-Ertürk T., Güven B.B., Atik B., Tüfekçi H., Tekindur Ş.,  Deniz S. The Use of Sugammadex in a Patient with Myastenia Gravis.EurSurg Res 2016;57(suppl 1):1–141

8- Z. Guclu, M. E. Ince, S. Tekindur, M. Urkan. Bladder perforation: A complication of a major abdominal surgery. EurSurg Res 2015;55(suppl 1):1-167

9-B. Girgin, S. Tekindur , M. Yetim , Z. Guclu, M. Urkan, O. Kılıckaya. Transfusion Related Acute Lung Injury After Plasmapheresis (TRALI).EurSurg Res 2015;55(suppl 1):1-167

10-S. Tekindur , M. Yetim , Z. Guclu, M. Urkan, E. Zorlu, O. Kılıckaya. Diagnosis and management of acute pulmonary embolism after lumbar discectomy: a case report.EurSurg Res 2015;55(suppl 1):1-167

KİTAP  BÖLÜM ÇEVİRİSİ

1-Hadzic A. (2004). Hadzicperiferik sinir blokları ve ultrason eşliğinde rejyonal anestezi için anatomi (Kurt E.  Çev. Ed.). Servikalpleksus bloğu, (Tekindur Ş, Çev. s.139-148). Ankara: Güneş tıp kitabevleri (2013).

2-Frendl G, Urman R.D. (2012). Yoğun bakım özet bilgiler ve güncel notlar (Kurt E, Coşar A. Çev. Ed.). Akut akciğer hasarı (ALI) ve akut respiratuardistres sendromu (ARDS), (Tekindur Ş. Çev. s. 5-1). Ankara: Güneş tıp kitabevleri (2015).

3-Frendl G, Urman R.D. (2012). Yoğun bakım özet bilgiler ve güncel notlar (Kurt E, Coşar A. Çev. Ed.). Hematoloji, sıvı ve elektrolit yönetimi, (Tekindur Ş. Çev. s. 6-1). Ankara: Güneş tıp kitabevleri (2015).

 

KONGRE KATILIMLARI

 1. TARK, Antalya, 28 Ekim-01 Kasım 2009
 2. TARK, Antalya, 27-31 Ekim 2010
 3. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 20-23 Mayıs 2010
 4. ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İstanbul, 29 eylül-02 Ekim 2011
 5. TARK, Ankara, 25-29 Ekim 2014
 6. TARK, Antalya, 2-6 Aralık 2015
 7. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 6-10 Nisan 2016

The 51. Congress of TheEuropeanSocietyforSurgicalResearch, Prague, 25-28 May, 2016

 

KURS KATILIMLARI

 • Rejyonal Anestezi Kursu
 • Proloterapi Kursu
 • Ultrasoun eşliğinde rejyonalanstezi kursu
 • Yoğun Bakım Kursu
 • Yoğun bakımda EKO kullanımı Kursu
 • ERC İleri Yaşam Desteği Kursu
 • Mekanik ventilasyon kursu
 • Sağlığınız Bizimle Güvende

  Sağlık sektöründe yeniliklerin öncüsü olmak ve standartları bir adım öteye taşıyabilmek için yola çıkan Özel A Life Hastanesi; sağlıklı ve huzurlu bir geleceğin mimarı olmayı amaçlayan yönetim anlayışıyla hizmetinizde
  Hakkımızda
 • Sağlık Profesyonellerimiz

  Özel A Life Hastanesi; sağlıklı ve huzurlu bir geleceğin mimarı olmayı amaçlayan yönetim anlayışıyla hizmetinizde
  Doktorlarımız
 • Çalışma Saatleri

  • Pazartesi - Cuma
   08.00 - 17.30
  • Cumartesi
   08.00 - 16:00
  • Pazar
   Acil Servis

A Life Hastanesi

İlgili Doktorlar