Erken Ergenlik Tedavi Pahalı mıdır

Erken Ergenlik Tedavisi Pahalı Bir Tedavi Midir?

Erken Ergenlik, kız çocuklarında 8 yaşından ve erkek çocuklarında 9 yaşından önce ergenliğin başlamasıdır.

Erken ergenlik tedavisi 3 aşamadan oluşmaktadır:

1.      Hem erken ergenliğin tanısı hem de altta başka her hangi bir hastalığın olmadığını ortaya koymak için ilk önce detaylı bir muayene, kemik yaşı, pelvik ultrasonografi ve hormonal tetkikler istenmektedir. Bu tetkikler ile altta başka herhangi bir hastalık olmadığı saptanır. Bu detaylı inceleme, sadece tedavi öncesinde olmaktadır.

2.      Erken ergenlik tanısı tedavisinin yıllık maliyeti, 5.000-15.000 TL arasındadır. Ancak rapor yazılması halinde nu tedavi, SGK tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

3.      Erken ergenlik tedavisi esnasında 3 ayda bir kontroller yapılmaktadır. Kontrollerde, özel bir durum olmadığı takdirde, detaylı bir muayene ile birkaç tahlil ile erken ergenlik tedavisi değerlendirilmektedir.